Resultat

Anta Årets stora utmaning i de vackra skogarna på ryssberget

Brutala backar och tekniskt varierande stigar

En uppdatering av banlängderna har utförts i tidtagningsprogrammet.

Långa banan är 17.850 km

Korta banan är 8.500 km

Ungdomsbanan 2.800 km

 

Resultat

2018

 

 

2017

 

Våra sponorer